Tự Học Javascript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Người Mới Bắt Đầu với Hỏi Dân IT

Tự Học Javascript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Người Mới Bắt Đầu với Hỏi Dân IT

Người bắt đầu 0(0 Xếp hạng) 1 Học sinh đã đăng ký English
Được tạo bởi Le Hằng
Cập nhật mới nhấtCập nhật mới nhất Mon, 09-May-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khoá học

Tự Học Javascript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Người Mới Bắt Đầu với Hỏi Dân IT

Tôi sẽ học gì?

Yêu cầu các kỹ năng ban đầu
Chương trình giảng dạy cho khóa học này
43 Bài học 12:28:09 Giờ
Phần 1
43 Bài học 12:28:09 Giờ
 • #1 Tại Sao Bạn Nên Chọn Khóa Học Này | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners Với Hỏi Dân IT
  Xem trước 00:18:28
 • #2 Điều Gì Khiến JavaScript Tuyệt Vời | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners Với Hỏi Dân IT
  Xem trước 00:11:28
 • #3 Setup Environment - Chuẩn Bị Những Công Cụ Cần Thiết | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:11:40
 • #4 Course Files - Tài Liệu Sử Dụng & Giải Đáp Thắc Mắc | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:08:51
 • #5 Chạy JavaScript Viết Chương Trình "Hello World" | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:17:48
 • #6 Console - Bí Mật Câu Lệnh Mạnh Mẽ Nhất của JS | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:16:09
 • #7 Tất Tần Tật Các Kiểu Dữ Liệu Cần Biết của JS | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:31:01
 • #8 Kiểu Dữ Liệu Strings (Chuỗi) Trong Thế Giới Xi-Đa | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:29:30
 • #9 Các Methods Được Sử Dụng với Xờ Trings (Strings)| JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:18:11
 • #10 A Bờ Cờ Numbers Trong Thế Giới Xi Đa | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:14:39
 • #11 Strings Template - Lối Thoát Để Xử Lý Kiểu Strings | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:31:19
 • #12 Kiểu Dữ Liệu Object - Tiêu Chuẩn Để Giao Tiếp Data | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:29:01
 • #13 Kiểu Dữ Liệu Array - Tiêu Chuẩn Để Giao Tiếp Data | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:16:40
 • #14 So Sánh == và === , Phân Biệt Empty, NULL, Undefined |JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:32:20
 • #15 For Loops - Làm Quen Với Vòng Lặp For | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:22:47
 • #16 While/Do While Loops - Vòng Lặp While với JS | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:24:32
 • #17 If/Else statement. Break & Continue | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:22:42
 • #18 Switch Case statements - Tối Ưu Hóa If else | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:16:57
 • #19 Variables & Block Scope - Phạm Vi Sử Dụng Biến Số | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginner
  Xem trước 00:18:33
 • #20 Declare Functions - Định Nghĩa Hàm Siêu Dễ với JS | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:16:04
 • #21 RETURN - ĐI ĐI ĐỂ TRỞ VỀ với JS | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:19:02
 • #22 Arrow Functions - Đi Săn Với JS | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:13:16
 • #23 Function vs Method - Phân Biệt Hàm và Phương Thức | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:16:27
 • #24 Callbacks hay Call Me Later - Chạy Theo Thứ Tự | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:21:11
 • #25 Tìm Kiếm với Filter/Find Trên Mảng Array Dữ Liệu | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:20:14
 • #26 Map Arrays - Dùng Hàm Map Thay Vì For Loops | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:14:41
 • #27 Reduce - Giải Pháp Hiệu Năng Trong Thế Giới Xi Đa | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:15:08
 • #28 Sort - Hỗ Trợ Sắp xếp Array Linh Hoạt | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:15:20
 • #29 Lodash - Thư Viện Top 1 Hỗ Trợ Thao Tác Array và Object | JavaScript Cơ Bản Từ A-Z Cho Beginners
  Xem trước 00:11:11
 • #30 What's next - Tiếp Theo Chúng Ta Sẽ Học Gì | JavaScript Cơ Bản Từ A đến Z Cho Beginners
  Xem trước 00:11:32
 • #0 Giới Thiệu Khóa Học JavaScript Nâng Cao Cho Beginners | Học Hết Khóa Học FREE NÀY Bạn Được Gì ???
  Xem trước 00:08:59
 • #1 What's Async Javascript - Khái niệm BẤT ĐỒNG BỘ JS | JavaScript Nâng Cao Cho Beginners Từ A Đến Z
  Xem trước 00:15:15
 • #2 HTTP Requests - Tạo Request Với JavaScript Thuần | JavaScript Nâng Cao Cho Beginners Từ A Đến Z
  Xem trước 00:19:15
 • #3 Status Codes - Trạng Thái Của Request | JavaScript Nâng Cao Cho Beginners Từ A Đến Z
  Xem trước 00:09:08
 • #4 Callback functions - Khi Cần Thì Gọi Lại | JavaScript Nâng Cao Cho Beginners Từ A Đến Z
  Xem trước 00:19:38
 • #5 Using JSON data - Đọc File JSON Với Javascript Thuần "Chủng" | JavaScript Nâng Cao Cho Beginners
  Xem trước 00:13:01
 • #6 Callback Hell - Bạn Nên Gặp Ít Nhất Một Lần Trong Đời | JavaScript Nâng Cao Cho Beginners
  Xem trước 00:12:37
 • #7 Promises - Lời Hứa Để Giải Quyết Callback | JavaScript Nâng Cao Cho Beginners Từ A đến Z
  Xem trước 00:21:37
 • #8 Chaining Promises - Promise Lồng Trong Promies | JavaScript Nâng Cao Cho Beginners Từ A đến Z
  Xem trước 00:11:54
 • #9 Fetch API Với Javascript - GET Data Từ API Siêu Đơn Giản | JavaScript Nâng Cao Cho Beginners
  Xem trước 00:09:12
 • #10 Async & Await - Xử Lý Bất Đồng Bộ Sao Dễ Vậy | JavaScript Nâng Cao Cho Beginners Từ A đến Z
  Xem trước 00:12:22
 • #11 Throwing Errors - Xử Lý Lỗi Với Javascript | JavaScript Nâng Cao Cho Beginners Từ A đễn Z
  Xem trước 00:11:38
 • #12 Toán Tử 3 Dấu Chấm - Giản Lược Hóa Cùng Destructuring Assignment | JS Nâng Cao Cho Beginners
  Xem trước 00:16:51
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
03:34:04 Giờ
Cập nhật Mon, 09-May-2022
0 0 Miễn phí
02:25:40 Giờ
0 1 Miễn phí
Về người hướng dẫn

Le Hằng

0 Nhận xét | 53 Học sinh | 145 Khoá học
Phản hồi học sinh
0
0 Nhận xét
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Nhận xét

Miễn phí
Bao gồm: