Khoá học Java Căn Bản

Khoá học Java Căn Bản

Người bắt đầu 0(0 Xếp hạng) 2 Học sinh đã đăng ký English
Được tạo bởi Le Hằng
Cập nhật mới nhấtCập nhật mới nhất Mon, 09-May-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khoá học

Khoá học Java Căn Bản

Tôi sẽ học gì?

Yêu cầu các kỹ năng ban đầu
Chương trình giảng dạy cho khóa học này
31 Bài học 18:37:47 Giờ
Phần 1
31 Bài học 18:37:47 Giờ
 • PHẦN 1 | Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Java | Khóa học lập trình java căn bản
  Xem trước 00:02:54
 • PHẦN 2 | Hướng dẫn tạo dự án Java đầu tiên | Khóa học lập trình java căn bản
  Xem trước 00:03:57
 • PHẦN 3 | Hướng dẫn phát hành dự án java | Khóa học lập trình java căn bản
  Xem trước 00:06:01
 • PHẦN 4 | Khai báo biến & toán tử trong Java | Khóa học lập trình java căn bản
  Xem trước 00:08:18
 • PHẦN 5 | Tìm hiểu về if, else, switch trong lập trình Java | Khóa học lập trình java căn bản
  Xem trước 00:16:00
 • PHẦN 6 | Tìm hiểu Loop (for, while, do while) | Khóa học lập trình java căn bản
  Xem trước 00:08:35
 • PHẦN 7 | Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java | Khóa học lập trình java căn bản
  Xem trước 00:17:55
 • PHẦN 8 | Hướng dẫn Collections Java | ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java |String Java
  Xem trước 01:09:37
 • PHẦN 9 | Giải thuật tìm kiếm chuỗi Java | Tìm hiểu Exception Java cho người mới bắt đầu
  Xem trước 01:07:55
 • PHẦN 10 | Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java | Khóa học lập trình java căn bản
  Xem trước 00:14:56
 • PHẦN 11 | Tìm hiểu OOP trong Java cho người mới bắt đầu |Ví dụ quản lý công dân Java &sinh viên Java
  Xem trước 01:20:16
 • PHẦN 12 | Kế thừa OOP - Lập trình java | Khóa học lập trình java căn bản
  Xem trước 00:13:02
 • PHẦN 13 | Tìm hiểu OOP Java cho người mới bắt đầu | Ví dụ quản lý động vật Java & Sở thú Java
  Xem trước 01:28:58
 • PHẦN 14 | Bài tập chu vi& diện tích hình tròn & hình chữ nhật Java | Khóa học lập trình java căn bản
  Xem trước 00:13:37
 • PHẦN 15 | Chua bai tap ke thua hinh tron + hinh chu nhat | Khóa học lập trình java căn bản
  Xem trước 00:14:58
 • PHẦN 16 | Dự án quản lý cán bộ bằng OOP Java | Khóa học lập trình java căn bản
  Xem trước 00:26:17
 • phần 17 | Chữa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP Java
  Xem trước 00:31:48
 • PHẦN 18 | Quản lý bể bơi bằng Java | Swimming Pool in Java |Lập trình OOP Java cho người mới bắt đầu
  Xem trước 01:11:24
 • PHẦN 19 | Hướng dẫn chữa bài tập quản lý phòng tập GYM Java | Phòng tập thể hình Java | Java căn bản
  Xem trước 00:22:31
 • PHẦN 20 | Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java | Khóa học lập trình Java căn bản
  Xem trước 00:37:31
 • PHẦN 21 | Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình OOP Java | Khóa học lập trình Java căn bản
  Xem trước 00:59:05
 • PHẦN 22 | Quản lý sinh viên Java | Quản lý giáo viên Java | Lập trình OOP Java cho người mới bắt đầu
  Xem trước 00:39:21
 • PHẦN 23 | Tìm hiểu Interface - OOP lập trình java | Khóa học lập trình Java căn bản
  Xem trước 00:06:20
 • PHẦN 24 | Chương trình quản lý sở thú Java | Zoo Project Java | Khóa học lập trình Java căn bản
  Xem trước 00:42:11
 • PHẦN 25 | Dự án quản lý thú cưng Cat Java | Khóa học lập trình Java căn bản
  Xem trước 00:50:19
 • PHẦN 26 | Tìm hiểu Interface Java | Dự án quản lý rạp chiếu phim Java | Cinema Java
  Xem trước 01:01:52
 • PHẦN 27 | Tạo chương trình TIVI bằng java - lap trinh java | Khóa học lập trình Java căn bản
  Xem trước 00:32:38
 • PHẦN 28 | Chương trình quản lý thuế và giá oto - lập trình java | Khóa học lập trình Java căn bản
  Xem trước 00:19:06
 • PHẦN 29 | Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java
  Xem trước 01:18:55
 • PHẦN 30 | Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | MD5 Java|Cipher Java
  Xem trước 00:52:37
 • PHẦN 39 | Quản lý ATM Java | Quản lý tài khoản ngân hàng Java | Khóa học lập trình Java căn bản
  Xem trước 00:58:53
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
04:06:53 Giờ
Cập nhật Mon, 09-May-2022
0 2 Miễn phí
02:09:58 Giờ
Cập nhật Mon, 09-May-2022
0 1 Miễn phí
02:17:11 Giờ
Cập nhật Mon, 09-May-2022
0 2 Miễn phí
04:44:44 Giờ
Cập nhật Mon, 09-May-2022
0 2 Miễn phí
Về người hướng dẫn

Le Hằng

0 Nhận xét | 45 Học sinh | 145 Khoá học
Phản hồi học sinh
0
0 Nhận xét
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Nhận xét

Miễn phí
Bao gồm: