Khóa học lập trình Java căn bản

Khóa học lập trình Java căn bản

Người bắt đầu 0(0 Xếp hạng) 2 Học sinh đã đăng ký English
Được tạo bởi Le Hằng
Cập nhật mới nhấtCập nhật mới nhất Mon, 09-May-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khoá học

Khóa học lập trình Java căn bản

Tôi sẽ học gì?

Yêu cầu các kỹ năng ban đầu
Chương trình giảng dạy cho khóa học này
18 Bài học 04:44:44 Giờ
Phần 1
18 Bài học 04:44:44 Giờ
 • Java căn bản - Bài 1: Giới thiệu tổng quan về Java
  Xem trước 00:05:04
 • Java căn bản - Bài 2: Cài đặt môi trường và công cụ phát triển
  Xem trước 00:11:06
 • Java căn bản - Bài 3: Cú pháp và quy tắc cơ bản trong Java
  Xem trước 00:07:45
 • Java căn bản - Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong Java và ép kiểu
  Xem trước 00:18:53
 • Java căn bản - Bài 5: Các toán tử trong Java
  Xem trước 00:25:19
 • Java căn bản - Bài 6: Cấu trúc điều khiển , rẽ nhánh
  Xem trước 00:19:09
 • Java căn bản - Bài 7: Vòng lặp
  Xem trước 00:23:22
 • Java căn bản - Bài 8: String trong Java
  Xem trước 00:23:01
 • Java căn bản - Bài 9: Mảng 1 chiều trong Java
  Xem trước 00:16:50
 • Java căn bản - Bài 10: Mảng 2 chiều
  Xem trước 00:10:14
 • Java căn bản - Bài 11 : Tổng quan Java Collections framework
  Xem trước 00:07:08
 • Java căn bản - Bài 12: ArrayList & LinkedList
  Xem trước 00:25:03
 • Java căn bản - Bài 13: Set Interface, HashSet và TreeSet
  Xem trước 00:10:55
 • Java căn bản - Bài 14: Map interface, HashMap và TreeMap
  Xem trước 00:13:39
 • Java căn bản - Bài 15: Lập trình hướng đối tượng trong Java
  Xem trước 00:26:21
 • Java căn bản - Bài 16: Tính đóng gói và kế thừa
  Xem trước 00:11:35
 • Java căn bản - Bài 16: Tính đóng gói và kế thừa
  Xem trước 00:11:35
 • Java căn bản - Bài 17: Tình trừu tượng và đa hình
  Xem trước 00:17:45
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
04:06:53 Giờ
Cập nhật Mon, 09-May-2022
0 2 Miễn phí
02:09:58 Giờ
Cập nhật Mon, 09-May-2022
0 1 Miễn phí
02:17:11 Giờ
Cập nhật Mon, 09-May-2022
0 2 Miễn phí
18:37:47 Giờ
Cập nhật Mon, 09-May-2022
0 2 Miễn phí
Về người hướng dẫn

Le Hằng

0 Nhận xét | 53 Học sinh | 145 Khoá học
Phản hồi học sinh
0
0 Nhận xét
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Nhận xét

Miễn phí
Bao gồm: