Cafedev - Series tự học Javascript từ cơ bản tới nâng cao

Cafedev - Series tự học Javascript từ cơ bản tới nâng cao

Người bắt đầu 0(0 Xếp hạng) 1 Học sinh đã đăng ký English
Được tạo bởi Le Hằng
Cập nhật mới nhấtCập nhật mới nhất Mon, 09-May-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khoá học

Cafedev - Series tự học Javascript từ cơ bản tới nâng cao

Tôi sẽ học gì?

Yêu cầu các kỹ năng ban đầu
Chương trình giảng dạy cho khóa học này
23 Bài học 02:25:40 Giờ
Phần 1
23 Bài học 02:25:40 Giờ
 • Tự học Javascript cho người mới bắt đầu - Bài 1 - Giới thiệu về Javascript
  Xem trước 00:02:26
 • Tự học Javascript - Bài 2 - Setup môi trường lập trình và viết hello word với javascript
  Xem trước 00:03:21
 • Tự học Javascript - Bài 3 - Tìm hiểu về console trong lập trình với Javascript
  Xem trước 00:02:48
 • Tự học Javascript - Bài 4 - Tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong Javascript
  Xem trước 00:05:27
 • Tự học Javascript - Bài 5 - Tìm hiểu về kiểu chuỗi - String trong Javascript
  Xem trước 00:05:58
 • Tự học Javascript - Bài 6 - Tìm hiểu về kiểu dữ liệu Boolean trong Javascript
  Xem trước 00:04:06
 • Tự học Javascript - Bài 7 - Tìm hiểu về cách khai báo biến và comment trong Javascript
  Xem trước 00:12:20
 • Tự học Javascript - Bài 8 - Hiểu cấu trúc rẽ nhánh if else, switch case trong Javascript
  Xem trước 00:15:21
 • Tự học Javascript - Bài 9 - Tìm hiểu về kiểu mảng trong Javascript
  Xem trước 00:13:10
 • Tự học Javascript - Bài 10 - Tìm hiểu về cấu trúc lặp trong Javascript
  Xem trước 00:10:22
 • Tự học Javascript - Bài 11 - Tìm hiểu về hàm trong Javascript
  Xem trước 00:07:23
 • Tự học Javascript - Bài 12 - Tìm hiểu về phạm vi của biến trong Javascript
  Xem trước 00:05:22
 • Tự học Javascript - Bài 13 - Tìm hiểu về đối tượng - Object trong Javascript
  Xem trước 00:05:15
 • Tự học Javascript - Bài 14 - Tìm hiểu về hàm tạo đối tương - Object trong Javascript
  Xem trước 00:03:27
 • Tự học Javascript - Bài 15 - Tìm hiểu về Prototype trong Javascript
  Xem trước 00:03:51
 • Tự học Javascript - Bài 16 - Tìm hiểu về cách nhúng Javascript vào trong html file
  Xem trước 00:03:58
 • Tự học Javascript - Bài 17 -Tìm hiểu về cách liên kết file Javascript vào trong file HTML
  Xem trước 00:01:22
 • Tự học Javascript - Bài 18 - Hiểu về cách hiển thị kết quả Javascript lên trang web
  Xem trước 00:04:22
 • Tự học Javascript - Bài 19 - Cách lấy dữ liệu từ người dùng bẳng sử dụng prompt trong Javascript
  Xem trước 00:04:13
 • Tự học Javascript - Bài 20 - Xử lý sự kiện nút bấm trong Javascript
  Xem trước 00:04:41
 • Tự học Javascript - Bài 22-Tạo project đơn giản để show text và hình trong Javascript
  Xem trước 00:10:02
 • Tự học Javascript - Bài 21- Lấy data của người dùng thông qua thẻ input trong Javascript
  Xem trước 00:08:16
 • Tự học Javascript - Bài 23 - Tạo project To Do đơn giản trong Javascript
  Xem trước 00:08:09
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
03:34:04 Giờ
Cập nhật Mon, 09-May-2022
0 0 Miễn phí
Về người hướng dẫn

Le Hằng

0 Nhận xét | 53 Học sinh | 145 Khoá học
Phản hồi học sinh
0
0 Nhận xét
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Nhận xét

Miễn phí
Bao gồm: